Welkom

Personeelsvereniging Voor Allen Door Allen

 

 
 
Beste leden,

Vanaf nu vindt je hier al het verenigingsnieuws, aankondigingen en
foto’s van elke activiteit, informatie over de vereniging.

De inhoud van de website zal in de loop der tijd groeien na elke activiteit.
Daarnaast hopen wij ook op jullie bijdragen in de vorm van ingezonden
artikelen of kalender-data.

Met vriendelijke groet,
het bestuur.

email: pv0vada@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL70 RABO 0303 3170 19

                                     BIC code =  RABONL2U

De PV Wenst alle Collega’s en bekenden :

Veel gezondheid en Veilige kilometers toe.